Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op: 15/11/2019

Ben je geïnteresseerd in Krafty-papier? Lees dan deze Algemene Voorwaarden na.

Welkom bij Krafty

Tof dat je voor Krafty kiest! Dat bewijst dat je een creatief, origineel persoon met goede smaak bent. Wil je een account bij Krafty (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘Krafty’) aanvragen? Lees het gebruiksreglement (hierna ‘regels’ of ‘reglement’) dan aandachtig door.
Elke schending van dit reglement kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van Krafty zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending.
Krafty behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande orders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Wens je meer algemene informatie? Stuur een mailtje naar hello@krafty.be. We nemen snel contact met je op.

Jouw account is persoonlijk

Jouw account bij Krafty is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat je kiest. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. Krafty kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Vereisten opening account

Iedereen kan gratis een account openen bij Krafty. Je moet wel minimaal 18 jaar zijn. Ben je jonger? Dan moet een van je ouders of je voogd deze overeenkomst sluiten. Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je aan bovenstaande leeftijdsvoorwaarden voldoet. Om een account te kunnen openen, moet je o.a. een geldig, actief e-mailadres opgeven waarop wij je kunnen bereiken als dat nodig is in het kader van de verwerking van je bestelling.

Je bestelling

Je mag geen gebruik maken van Krafty om materiaal te plaatsen of te verkrijgen dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:
– elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal),
– elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectuele eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, als de eigenaar van deze rechten er geen toestemming voor heeft gegeven,
– elk materiaal dat is verzonden vanuit een anoniem of vals adres.

Krafty is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een bestelling. Krafty is noch verplicht, noch in staat om alle bestellingen te herzien of op hun inhoud te controleren. Als Krafty toch kennis krijgt van een zending die onwettige informatie bevat, zal het onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten.
Krafty behoudt zich het recht voor om elke informatie met betrekking tot je account mee te delen aan de bevoegde autoriteiten als zij daar een gegrond verzoek voor sturen. Krafty is in dat geval niet verplicht je daarvan op de hoogte te brengen.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw en taksen.

Kortingscodes

Heb je een kortingscode voor Krafty? Tof! Je kan ze gebruiken voor aankopen op krafty.be. Kortingscodes zijn niet cumuleerbaar. Krafty aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, nadat een aankoop is voltooid, voor kortingscodes die verkeerd zijn gebruikt.

Conformiteit

Wij garanderen dat wat je van ons ontvangt, voldoet aan de normale verwachtingen die je van kraftpapier mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product.

Levering

Je gepersonaliseerd Krafty-papier wordt bezorgd via de post of een bezorgdienst. Krafty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten.
De levertijden die op de website worden vermeld, zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.
Wat gebeurt er indien het pakketje met je bestelling zoek raakt? Als jouw bestelling niet binnen de 2 weken na de orderbevestigingsdatum arriveert, heb je nog 2 weken om Krafty te informeren. Krafty zal dan jouw papier opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen of het zal de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is voorbehouden aan Krafty.

Wat gebeurt er als de transporteur er niet in slaagt om de bestelling aan de ontvanger af te leveren? Je bent verplicht om de aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Daarom hebben we een volledig en correct afleveradres nodig en moet er een postbus voorzien zijn met de naam van de ontvanger. Voor alle pakketjes die aan ons teruggestuurd worden door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket binnen de gestelde termijn of anders), maak je geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van Krafty verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van geretourneerde bestellingen niet mogelijk. Wordt een pakketje aan ons geretourneerd door een fout van de post, zal Krafty de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden.

Wat gebeurt er als de bestelling tijdens het transport wordt beschadigd? Krafty doet er alles aan om je gepersonaliseerd papier stevig te verpakken en transportschade te voorkomen. Komt je bestelling toch beschadigd aan? Neem dan binnen de week contact op met onze klantendienst via hello@krafty.be. Voeg zeker een digitale foto van het beschadigde product toe. Krafty zal vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw maken en de bestelling zonder extra kosten aan jou versturen.

Herroepingsrecht

Krafty-papier is altijd gepersonaliseerd volgens het ontwerp van de klant. Omdat het gepersonaliseerd is, kan het niet teruggenomen worden. Bijgevolg is ook annuleren van een bestelling niet mogelijk. Omdat we klantentevredenheid heel belangrijk vinden, bieden we je echter wel een sterke “KraftyGarantie” aan. (zie verder).

Klachtenregeling

KraftyGarantie
Heb je je Krafty-papier ontvangen en ben je er niet blij mee, dan kan je de KraftyGarantie inroepen. Om aanspraak te maken op deze garantie moet je binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling contact opnemen met ons via hello@krafty.be en ons een duidelijke en volledige omschrijving van je klacht geven. Ofwel zullen we je vragen om je bestelling te vernietigen en ons daar een foto van te bezorgen als bewijs (via hello@krafty.be). En in uitzonderlijke gevallen vragen we je om de bestelling terug te sturen.
Als dat gebeurd is, zullen we je papier opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen of de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is voorbehouden aan Krafty.

De KraftyGarantie geldt niet voor bestellingen die niet afgeleverd zijn door onachtzaamheid van de klant (bv.: onjuist afleveradres, onbekend postadres, of indien de bestelling niet bij het postkantoor werd opgehaald).
Alle ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laten we je dat binnen diezelfde termijn (14 dagen) weten en zeggen we er ook bij wanneer je een meer uitvoerig antwoord mag verwachten.

Wettelijke garantie

Los van onze KraftyGarantie heb je gedurende twee jaar ook recht op de wettelijke garantie. Die garantie geldt voor elk conformiteitsgebrek van het door u bestelde product.
Kraftypapier moet in overeenstemming moet zijn met de beschrijving die je kan terugvinden op onze website, het moet voldoen aan de functionaliteiten die je van inpakpapier en kaftpapier kan verwachten, het moet geschikt zijn voor de doeleinden waar inpakpapier en kaftpapier doorgaans voor dienen en vrij zijn van gebreken. Zodra je een gebrek ontdekt, heb je twee maanden de tijd om contact met ons op te nemen via hello@krafty.be.
Tot 6 maanden na de levering van je Krafty-papier hoef je enkel aan te tonen dat er sprake is van een gebrek. Nadien kunnen wij je vragen om effectief te bewijzen dat het gebrek reeds bestond bij de aankoop. Indien mogelijk zullen wij je Krafty-papier vervolgens herstellen of vervangen.
Om een beroep te doen op de wettelijke garantie neem je contact met ons op via hello@krafty.be.
De wettelijke garantie is niet van toepassing wanneer je het gebrek kende op het moment van aankoop of wanneer het gebrek door jou werd veroorzaakt.

Overzicht bestellingen

Op de ‘Mijn account’-pagina kan je al jouw persoonlijke informatie, je bestelhistoriek, een overzicht van je opgeslagen adressen en je ontvangerslijsten terugvinden. De status van je bestellingen vind je in onder ‘Bestelhistoriek’. Je vindt er ook de details van je vroegere bestellingen. Door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat Krafty enkel elektronisch met jou zal communiceren.

Betaling en bevestiging

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem. Daarvoor werkt Krafty samen met Ingenico. Ingenico voldoet aan de strengste veiligheidsnormen van de sector. De bankkaartgegevens worden bewaard, zodat ze de volgende keer niet opnieuw ingevuld moeten worden. Je kan deze optie altijd uitvinken als je wenst.
Krafty aanvaardt betalingen met VISA, Mastercard en Bancontact/Mister Cash. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.
Je bestelling wordt bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Als dit organisme weigert, wordt je bestelling automatisch geannuleerd en krijg je een annuleringswaarschuwing.
Betalingen worden verwerkt voor en namens Artoos group, Oudestraat 19, 1910 Kampenhout met ondernemingsnummer 0454 157 562 – RPR BRUSSEL.

Privacybeleid

Ons Privacybeleid vind je terug in ons Privacy-en-cookiebeleid.

Gebruik van cookies

Ook Krafty lust cookies. Wie niet!? Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we naar het Privacy-en-cookiebeleid.

Links naar sites of apps van derden

Wij kunnen links voorzien naar sites of apps van derden die mogelijk interessant zijn voor jou. Wij hebben geen controle op de inhoud of de beschikbaarheid van de inhoud van deze sites of apps. Het is je eigen verantwoordelijkheid om van het privacybeleid en andere beleidsopties én het servicereglement van deze websites of apps kennis te nemen, en om contact op te nemen met de webmaster of site administrator bij mogelijke problemen. Krafty kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade, direct of indirect, die jij zou lijden als gevolg van het bezoek aan één van deze websites of de inhoud ervan. Het gebruik van deze websites of apps is volledig op je eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De Krafty website
Alle beelden, tekst en andere vormen van inhoud, met inbegrip van de namen en logo’s van Krafty, zijn beschermd door het auteursrecht, als merk, handelsnaam, octrooi of door andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag deze beelden, tekst en andere vormen van inhoud niet kopiëren, verzenden of verspreiden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van Krafty, behalve als het kopiëren, verzenden of verspreiden noodzakelijk is om onze service te gebruiken in overeenstemming met ons reglement.

Namaak
Bij twijfel in verband met namaak kan de consument de tips van het Europees Centrum voor de Consument België raadplegen om de authenticiteit van onze webshop na te gaan. Indien je een vermoeden van namaak hebt, kan je hiermee steeds terecht bij het officiële Meldpunt.

Schadeloosstelling

Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, stem je ermee in om onze functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en andere informatieleveranciers van de dienst, te vrijwaren tegen elke vorm van verlies, uitgave, schade en kosten ten gevolge van een schending van deze overeenkomst of van een activiteit van je account (onverantwoord en verkeerd gedrag inbegrepen) door jou of een andere persoon die, door jouw toedoen of nalaten, of voor wie je instaat op dat moment, toegang had tot jouw account.

Geschillen

Ieder geschil, ten gevolge van en gerelateerd aan het gebruik van Krafty, zal voor een Belgische rechtbank worden gebracht en zal onderworpen zijn aan het Belgische recht.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: consumentenombudsdienst.be.

Beperking van de aansprakelijkheid

Krafty kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website en de daaruit voortvloeiende diensten zoals aantasting van de winst of het verloren gaan van gegevens.
De verantwoordelijkheid van Krafty voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienstverlening die deze schade heeft veroorzaakt.

Andere

Krafty mag zijn rechten en plichten overdragen zonder kennisgeving. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt geacht ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zal deze bepaling worden geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De andere bepalingen blijven geldig. Deze bepalingen maken de volledige overeenkomst uit tussen jou en ons aangaande deze service, en nemen de plaats in van alle andere mededelingen geschreven of mondeling, aangaande deze service.

Contactgegevens

www.krafty.be wordt geëxploiteerd door Artoos NV. Artoos NV (waarnaar in dit document verwezen wordt met “Krafty”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) heeft haar geregistreerd kantoor te Oudestraat 19, 1910 Kampenhout, België met BTW-nummer BE 0454.157.562 en ondernemingsnummer 0454.157.562. Bankgegevens: IBAN: BE15 0017 7589 8430 – BIC: GEBABEBB

Gelieve voor alle vragen of opmerkingen over de site zelf contact met ons op te nemen via e-mail, op hello@krafty.be.